Home
Videos uploaded by user “GOLDEN SONE”
260918 #1 "When you take a picture but accidentally press the record button"
 
00:10
🤞Lưu ý : Video mang tính cá nhân và xàm xin đừng nhìn soi mói ! (The video is personal and please do not look at me!) ❤ Khi bạn chụp hình nhưng nhấn nhầm nút ghi hình (Vietnamese) 💙 When you take a picture but accidentally press the record button (English) 💚 사진을 찍을 때 우연히 촬영 버튼을 누르십시오. (Korean language) Follow Facebook :https://www.facebook.com/quangvinh.bui.3367174
Views: 101 GOLDEN SONE
251018 #2 "School and friends !"
 
00:07
Lưu ý : Video mang tính chất xàm và xin đừng soi mói .Làm ơn !!! (Note: This video is a bit crappy and please do not go overboard. Please !!! - Hihi my English is not good) 😂🤞 . . . 💜 (Vietnamese) Trường học và những người bạn 💛 (Korean) 학교와 친구들 💙 ( Simplified Chinese) 学校和朋友 . . Facebook : https://www.facebook.com/quangvinh.bui.3367174 Instagram : 22.golden thanks for watching !
Views: 86 GOLDEN SONE
Hello to the channel !
 
00:05
🤞 Lưu ý : Video mang tính chất cá nhân và không chấp nhận những hành động soi mói ! Facebook : https://www.facebook.com/quangvinh.bui.3367174
Views: 146 GOLDEN SONE

Etodolac generic name
Memorialistes celebrex generic
Motrin 50 mg 1 25ml to teaspoon
Fucidin 20mg ointment for eczema
Precio topiramato 25mg viagra