Home
Videos uploaded by user “BIGBANG”
TAEYANG - '눈,코,입(EYES,NOSE,LIPS)' 0424 Fantastic Duo
 
05:13
[TAEYANG - ‘눈,코,입(EYES, NOSE, LIPS) 0424 Fantastic Duo] *TVcast로 보기 : http://tvcast.naver.com/v/846862 TAEYANG - 눈,코,입(EYES,NOSE,LIPS) M/V @ http://youtu.be/UwuAPyOImoI Download on iTunes @ http://smarturl.it/TAEYANG_RISE #TAEYANG #태양 #BIGBANG #빅뱅 #RISE #EYESNOSELIPS #눈코입 More about TAEYANG @ http://www.ygbigbang.com/taeyang http://www.facebook.com/TAEYANG http://www.youtube.com/ygtaeyang http://www.instagram.com/__youngbae__ http://www.twitter.com/Realtaeyang http://www.weibo.com/taeyangasia
Views: 77475339 BIGBANG
BIGBANG - WE LIKE 2 PARTY M/V
 
03:27
Available on iTunes @ http://smarturl.it/BIGBANGMADE_A Available on Spotify @ http://sptfy.com/BIGBANGMADE_A #‎BIGBANG‬ ‪#‎빅뱅‬ #WELIKE2PARTY ‪#‎BIGBANGMADE‬ ‪#‎MADESERIESA More about BIGBANG @ http://ygbigbang.com/ http://www.facebook.com/bigbang http://www.youtube.com/BIGBANG http://iTunes.com/BIGBANG http://sptfy.com/BIGBANG http://weibo.com/bigbangasia http://twitter.com/ygent_official
Views: 75672046 BIGBANG
BIGBANG - BLUE M/V
 
04:03
5TH MINI ALBUM [ALIVE] Available on iTunes @ http://smarturl.it/BigbangAlive #BIGBANG #빅뱅 #BLUE #ALIVE More about BIGBANG @ http://ygbigbang.com/ http://www.facebook.com/bigbang http://www.youtube.com/BIGBANG http://iTunes.com/BIGBANG http://sptfy.com/BIGBANG http://weibo.com/bigbangasia http://twitter.com/ygent_official
Views: 130450536 BIGBANG
SEUNGRI - ‘WHERE R U FROM (Feat. MINO)’ M/V
 
04:01
#SEUNGRI #승리 #BIGBANG #빅뱅 #THE1STSOLOALBUM #THEGREATSEUNGRI #WHERE_R_U_FROM #featMINO #MV #OUTNOW #YG
Views: 11814769 BIGBANG
BIGBANG - TOUR REPORT 'IF YOU' IN BANGKOK
 
04:37
Download on iTunes @ http://smarturl.it/BIGBANGMADE_D More tour info @ http://smarturl.it/BB_MADETOUR #BIGBANGMADE #MADETOUR #MADESERIESD #BIGBANG #빅뱅 #IFYOU #TOURREPORT More about BIGBANG @ http://ygbigbang.com/ http://www.facebook.com/bigbang http://www.youtube.com/BIGBANG http://iTunes.com/BIGBANG http://sptfy.com/BIGBANG http://weibo.com/bigbangasia http://twitter.com/ygent_official
Views: 28778647 BIGBANG
BIGBANG - 우리 사랑하지 말아요(LET'S NOT FALL IN LOVE) M/V
 
03:49
Available on iTunes @ http://smarturl.it/BIGBANGMADE_E Available on Spotify @ http://sptfy.com/BIGBANGMADE_E #‎BIGBANG #‎빅뱅 #우리사랑하지말아요 #LETSNOTFALLINLOVE #‎BIGBANGMADE #‎MADESERIESE More about BIGBANG @ http://ygbigbang.com/ http://www.facebook.com/bigbang http://www.youtube.com/BIGBANG http://iTunes.com/BIGBANG http://sptfy.com/BIGBANG http://weibo.com/bigbangasia http://twitter.com/ygent_official
Views: 147511009 BIGBANG
G-DRAGON - '무제(無題) (Untitled, 2014)' M/V
 
03:49
Available on iTunes @ smarturl.it/GDRAGON_KWONJIYONG Available on Apple Music @ smarturl.it/KWONJIYONG_GDRAGON #GDRAGON #지드래곤 #GD #지디 #권지용 #KWONJIYONG #Actlll #무제 #無題 #Untitled2014 #OUTNOW #COMEBACK #NEWRELEASE #YG More about BIGBANG @ http://ygbigbang.com/ http://www.facebook.com/bigbang http://www.youtube.com/BIGBANG http://iTunes.com/BIGBANG http://sptfy.com/BIGBANG http://weibo.com/bigbangasia http://twitter.com/ygent_official
Views: 81657368 BIGBANG
BIGBANG - 'WE LIKE 2 PARTY' 0604 M COUNTDOWN
 
03:29
Copyrightⓒ2015 MNET Media Corp.&YG Entertainment Inc. All rights reserved. BIGBANG - WE LIKE 2 PARTY M/V @ https://youtu.be/oFmfi1vM7co Download on iTunes @ http://smarturl.it/BIGBANGMADE_A #‎BIGBANG‬ ‪#‎빅뱅‬ #WELIKE2PARTY ‪#‎BIGBANGMADE‬ ‪#‎MADESERIESA More about BIGBANG @ http://ygbigbang.com/ http://www.facebook.com/bigbang http://www.youtube.com/BIGBANG http://iTunes.com/BIGBANG http://sptfy.com/BIGBANG http://weibo.com/bigbangasia http://twitter.com/ygent_official
Views: 15894430 BIGBANG
BIGBANG - '뱅뱅뱅(BANG BANG BANG)' DANCE PRACTICE
 
03:48
BIGBANG - 뱅뱅뱅(BANG BANG BANG) M/V @ https://youtu.be/2ips2mM7Zqw Download on iTunes @ http://smarturl.it/BIGBANGMADE_A #‎BIGBANG #‎빅뱅 #BANGBANGBANG #뱅뱅뱅 #‎BIGBANGMADE #‎MADESERIESA More about BIGBANG @ http://ygbigbang.com/ http://www.facebook.com/bigbang http://www.youtube.com/BIGBANG http://sptfy.com/BIGBANG http://weibo.com/bigbangasia http://twitter.com/ygent_official
Views: 96170652 BIGBANG
BIGBANG - LOSER M/V
 
03:47
Available on iTunes @ http://smarturl.it/BIGBANG_M Available on Spotify @ http://sptfy.com/BIGBANG_M #‎BIGBANG‬ ‪#‎빅뱅‬ #LOSER ‪#‎BIGBANGMADE‬ ‪#‎MADESERIESM‬ More about BIGBANG @ http://ygbigbang.com/ http://www.facebook.com/bigbang http://www.youtube.com/BIGBANG http://iTunes.com/BIGBANG http://sptfy.com/BIGBANG http://weibo.com/bigbangasia http://twitter.com/ygent_official
Views: 168230506 BIGBANG
TAEYANG - 눈,코,입 (EYES, NOSE, LIPS) M/V
 
04:36
Available on iTunes @ http://smarturl.it/TAEYANG_RISE #TAEYANG #태양 #BIGBANG #빅뱅 #RISE #EYESNOSELIPS #눈코입 More about BIGBANG @ http://ygbigbang.com/ http://www.facebook.com/bigbang http://www.youtube.com/BIGBANG http://iTunes.com/BIGBANG http://sptfy.com/BIGBANG http://weibo.com/bigbangasia http://twitter.com/ygent_official
Views: 140467680 BIGBANG
TAEYANG - RINGA LINGA(링가 링가) M/V
 
03:49
Available on iTunes @ http://smarturl.it/RINGALINGA #TAEYANG #태양 #BIGBANG #빅뱅 #RINGALINGA #링가링가 More about BIGBANG @ http://ygbigbang.com/ http://www.facebook.com/bigbang http://www.youtube.com/BIGBANG http://iTunes.com/BIGBANG http://sptfy.com/BIGBANG http://weibo.com/bigbangasia http://twitter.com/ygent_official
Views: 102792204 BIGBANG
BIGBANG - '뱅뱅뱅(BANG BANG BANG)' M/V BEHIND THE SCENES
 
02:29
BIGBANG - 뱅뱅뱅(BANG BANG BANG) M/V @ https://youtu.be/2ips2mM7Zqw Download on iTunes @ http://smarturl.it/BIGBANGMADE_A #‎BIGBANG #‎빅뱅 #BANGBANGBANG #뱅뱅뱅 #‎BIGBANGMADE #‎MADESERIESA More about BIGBANG @ http://ygbigbang.com/ http://www.facebook.com/bigbang http://www.youtube.com/BIGBANG http://sptfy.com/BIGBANG http://weibo.com/bigbangasia http://twitter.com/ygent_official
Views: 9571257 BIGBANG
GD X TAEYANG - 'GOOD BOY' DANCE PRACTICE VIDEO
 
04:06
GD X TAEYANG - GOOD BOY M/V @ https://youtu.be/1ZRb1we80kM Download on iTunes @ http://smarturl.it/GDXTAEYANG_GOODBOY #GDXTAEYANG #GDRAGON #TAEYANG #GOODBOY #굿보이 More about BIGBANG @ http://ygbigbang.com/ http://www.facebook.com/bigbang http://www.youtube.com/BIGBANG http://iTunes.com/BIGBANG http://sptfy.com/BIGBANG http://weibo.com/bigbangasia http://twitter.com/ygent_official
Views: 59148751 BIGBANG
TAEYANG - 새벽한시(1AM) M/V
 
03:31
Available on iTunes @ http://smarturl.it/TAEYANG_RISE #TAEYANG #태양 #BIGBANG #빅뱅 #RISE #1AM #새벽한시 More about BIGBANG @ http://ygbigbang.com/ http://www.facebook.com/bigbang http://www.youtube.com/BIGBANG http://iTunes.com/BIGBANG http://sptfy.com/BIGBANG http://weibo.com/bigbangasia http://twitter.com/ygent_official
Views: 20365446 BIGBANG
BIGBANG - ‘LAST DANCE’ M/V
 
04:57
Available @ https://BIGBANG.lnk.to/MADEID Apple Music : http://smarturl.it/BIGBANGMADE #BIGBANG #빅뱅 #MADE #THEFULLALBUM #LASTDANCE #MV #2016121212 #12atNIGHT #NEWRELEASE #YG More about BIGBANG @ http://ygbigbang.com/ http://www.facebook.com/bigbang http://www.youtube.com/BIGBANG http://iTunes.com/BIGBANG http://sptfy.com/BIGBANG http://weibo.com/bigbangasia http://twitter.com/ygent_official
Views: 83710446 BIGBANG
BIGBANG - ‘에라 모르겠다(FXXK IT)’ M/V
 
04:04
Available @ https://BIGBANG.lnk.to/MADEID Apple Music : http://smarturl.it/BIGBANGMADE #BIGBANG #빅뱅 #MADE #THEFULLALBUM #에라모르겠다 #FXXKIT #MV #2016121212 #12atNIGHT #NEWRELEASE #YG More about BIGBANG @ http://ygbigbang.com/ http://www.facebook.com/bigbang http://www.youtube.com/BIGBANG http://iTunes.com/BIGBANG http://sptfy.com/BIGBANG http://weibo.com/bigbangasia http://twitter.com/ygent_official
Views: 148738828 BIGBANG
BIGBANG - BAE BAE M/V
 
02:54
Available on iTunes @ http://smarturl.it/BIGBANG_M Available on Spotify @ http://sptfy.com/BIGBANG_M #‎BIGBANG‬ ‪#‎빅뱅‬ #BAEBAE ‪#‎BIGBANGMADE‬ ‪#‎MADESERIESM‬ More about BIGBANG @ http://ygbigbang.com/ http://www.facebook.com/bigbang http://www.youtube.com/BIGBANG http://iTunes.com/BIGBANG http://sptfy.com/BIGBANG http://weibo.com/bigbangasia http://twitter.com/ygent_official
Views: 110295849 BIGBANG
BIGBANG(GD&T.O.P) - 쩔어(ZUTTER) M/V
 
03:39
Available on iTunes @ http://smarturl.it/BIGBANGMADE_E Available on Spotify @ http://sptfy.com/BIGBANGMADE_E #‎BIGBANG #‎빅뱅 #GDRAGON #GD #TOP #GDTOP #쩔어 #ZUTTER #‎BIGBANGMADE #‎MADESERIESE More about BIGBANG @ http://ygbigbang.com/ http://www.facebook.com/bigbang http://www.youtube.com/BIGBANG http://iTunes.com/BIGBANG http://sptfy.com/BIGBANG http://weibo.com/bigbangasia http://twitter.com/ygent_official
Views: 59608889 BIGBANG
BIGBANG - 맨정신(SOBER) M/V
 
04:05
Available on iTunes @ http://smarturl.it/BIGBANGMADE_D Available on Spotify @ http://sptfy.com/BIGBANGMADE_D #‎BIGBANG #‎빅뱅 #SOBER #맨정신 #‎BIGBANGMADE #‎MADESERIESD More about BIGBANG @ http://ygbigbang.com/ http://www.facebook.com/bigbang http://www.youtube.com/BIGBANG http://iTunes.com/BIGBANG http://sptfy.com/BIGBANG http://weibo.com/bigbangasia http://twitter.com/ygent_official
Views: 108805109 BIGBANG
GD X TAEYANG -  'GOOD BOY '+ 'FANTASTIC BABY' in MAMA 2014
 
05:55
Copyrightⓒ2014 MNET Media Corp. & YG Entertainment Inc. All rights reserved. GDXTAEYANG - GOOD BOY M/V @ http://youtu.be/1ZRb1we80kM Download on iTunes @ http://smarturl.it/GDXTAEYANG_GOODBOY BIGBANG - FANTASTIC BABY M/V @ http://youtu.be/AAbokV76tkU Download on iTunes @ http://smarturl.it/BigbangAlive #GDXTAEYANG #GDRAGON #TAEYANG #BIGBANG #빅뱅 #GOODBOY #굿보이 #FANTASTICBABY More about BIGBANG @ http://ygbigbang.com/ http://www.facebook.com/bigbang http://www.youtube.com/BIGBANG http://iTunes.com/BIGBANG http://sptfy.com/BIGBANG http://weibo.com/bigbangasia http://twitter.com/ygent_official
Views: 42403514 BIGBANG
TAEYANG - WHITE NIGHT 'Intro' M/V
 
01:34
#TAEYANG #태양 #COMEBACK #NEWALBUM #WHITENIGHT #Intro #MV #20170816 #6PM #YG More about BIGBANG @ http://ygbigbang.com/ http://www.facebook.com/bigbang http://www.youtube.com/BIGBANG http://iTunes.com/BIGBANG http://sptfy.com/BIGBANG http://weibo.com/bigbangasia http://twitter.com/ygent_official
Views: 4132933 BIGBANG
BIGBANG - 'BAE BAE' 0503 SBS Inkigayo
 
02:54
Copyrightⓒ2015 SBS Contents Hub Co., Ltd. & YG Entertainment Inc. All rights reserved. BIGBANG - BAE BAE M/V @ https://youtu.be/TKD03uPVD-Q Download on iTunes @ http://smarturl.it/BIGBANG_M #‎BIGBANG‬ ‪#‎빅뱅‬ #BAEBAE ‪#‎BIGBANGMADE‬ ‪#‎MADESERIESM More about BIGBANG @ http://ygbigbang.com/ http://www.facebook.com/bigbang http://www.youtube.com/BIGBANG http://iTunes.com/BIGBANG http://sptfy.com/BIGBANG http://weibo.com/bigbangasia http://twitter.com/ygent_official
Views: 6664783 BIGBANG
BIGBANG - '에라 모르겠다 (FXXK IT)' 1218 SBS Inkigayo
 
03:53
Copyrightⓒ2016 SBS Contents Hub Co., Ltd. & YG Entertainment Inc. All rights reserved. *NAVER TVcast로 보기 : '에라 모르겠다 (FXXK IT)' 1218 SBS Inkigayo @ http://tvcast.naver.com/v/1314740 Available @ https://BIGBANG.lnk.to/MADEID BIGBANG - ‘에라 모르겠다(FXXK IT)’ M/V @ https://youtu.be/iIPH8LFYFRk BIGBANG - ‘LAST DANCE’ M/V @ https://youtu.be/--zku6TB5NY #BIGBANG #빅뱅 #MADE #THEFULLALBUM #LAST DANCE #에라 모르겠다 #FXXK IT #YG More about BIGBANG @ http://ygbigbang.com/ http://www.facebook.com/bigbang http://www.youtube.com/BIGBANG http://iTunes.com/BIGBANG http://sptfy.com/BIGBANG http://weibo.com/bigbangasia http://twitter.com/ygent_official
Views: 12498212 BIGBANG
GD&TOP -  BABY GOOD NIGHT M/V
 
03:34
Available on iTunes @ http://smarturl.it/GdTop1stAlbum #GD&TOP #GD #G-DRAGON #TOP #BIGBANG #BABYGOODNIGHT More about BIGBANG @ http://ygbigbang.com/ http://www.facebook.com/bigbang http://www.youtube.com/BIGBANG http://iTunes.com/BIGBANG http://sptfy.com/BIGBANG http://weibo.com/bigbangasia http://twitter.com/ygent_official
Views: 43598026 BIGBANG
BIGBANG - '에라 모르겠다 (FXXK IT)' M/V MAKING FILM
 
04:08
#BIGBANG #빅뱅 #MADE #THEFULLALBUM #에라모르겠다 #FXXKIT #MAKINGFILM #20161213 #4PM #NEWRELEASE #YG More about BIGBANG @ http://ygbigbang.com/ http://www.facebook.com/bigbang http://www.youtube.com/BIGBANG http://iTunes.com/BIGBANG http://sptfy.com/BIGBANG http://weibo.com/bigbangasia http://twitter.com/ygent_official
Views: 2408467 BIGBANG
BIGBANG - TONIGHT M/V
 
03:44
Available on iTunes @ http://smarturl.it/BigbangTonight #BIGBANG #빅뱅 #TONIGHT #투나잇 More about BIGBANG @ http://ygbigbang.com/ http://www.facebook.com/bigbang http://www.youtube.com/BIGBANG http://iTunes.com/BIGBANG http://sptfy.com/BIGBANG http://weibo.com/bigbangasia http://twitter.com/ygent_official
Views: 73697836 BIGBANG
BIGBANG - TOUR REPORT ‘우리 사랑하지 말아요(LET'S NOT FALL IN LOVE)’ IN SHENZHEN
 
03:55
Download on iTunes @ http://smarturl.it/BIGBANGMADE_E BIGBANG - 우리 사랑하지 말아요 (LET'S NOT FALL IN LOVE) M/V @ https://youtu.be/9jTo6hTZmiQ More tour info @ http://smarturl.it/BB_MADETOUR #BIGBANGMADE #MADETOUR #MADESERIESE #BIGBANG #빅뱅 #LETSNOTFALLINLOVE #우리사랑하지말아요 #TOURREPORT More about BIGBANG @ http://ygbigbang.com/ http://www.facebook.com/bigbang http://www.youtube.com/BIGBANG http://iTunes.com/BIGBANG http://sptfy.com/BIGBANG http://weibo.com/bigbangasia http://twitter.com/ygent_official
Views: 6300059 BIGBANG
BIGBANG - '우리 사랑하지 말아요(LET'S NOT FALL IN LOVE)' M/V MAKING
 
04:37
BIGBANG - 우리 사랑하지 말아요(LET'S NOT FALL IN LOVE) M/V @ https://youtu.be/9jTo6hTZmiQ Download on iTunes @ http://smarturl.it/BIGBANGMADE_E #‎BIGBANG #‎빅뱅 #우리사랑하지말아요 #LETSNOTFALLINLOVE #‎BIGBANGMADE #‎MADESERIESE More about BIGBANG @ http://ygbigbang.com/ http://www.facebook.com/bigbang http://www.youtube.com/BIGBANG http://iTunes.com/BIGBANG http://sptfy.com/BIGBANG http://weibo.com/bigbangasia http://twitter.com/ygent_official
Views: 4105486 BIGBANG
TAEYANG - 'RINGA LINGA' Dance Performance Video
 
03:52
TAEYANG - RINGA LINGA M/V @ https://youtu.be/UJfZ69MSlvY Download on iTunes @ http://smarturl.it/RINGALINGA #TAEYANG #태양 #RINGALINGA #링가링가 More about BIGBANG @ http://ygbigbang.com/ http://www.facebook.com/bigbang http://www.youtube.com/BIGBANG http://iTunes.com/BIGBANG http://sptfy.com/BIGBANG http://weibo.com/bigbangasia http://twitter.com/ygent_official
Views: 75173247 BIGBANG
BIGBANG - '뱅뱅뱅 (BANG BANG BANG)' 0604 M COUNTDOWN
 
03:54
Copyrightⓒ2015 MNET Media Corp.&YG Entertainment Inc. All rights reserved. BIGBANG - 뱅뱅뱅 (BANG BANG BANG) M/V @ https://youtu.be/2ips2mM7Zqw Download on iTunes @ http://smarturl.it/BIGBANGMADE_A #‎BIGBANG‬ ‪#‎빅뱅‬ #뱅뱅뱅 #BANGBANGBANG ‪#‎BIGBANGMADE‬ ‪#‎MADESERIESA More about BIGBANG @ http://ygbigbang.com/ http://www.facebook.com/bigbang http://www.youtube.com/BIGBANG http://iTunes.com/BIGBANG http://sptfy.com/BIGBANG http://weibo.com/bigbangasia http://twitter.com/ygent_official
Views: 56387425 BIGBANG
TAEYANG - ‘WAKE ME UP’ M/V
 
03:27
TAEYANG - ‘DARLING' M/V @ https://youtu.be/k24UEMaLwEk Download on iTunes @ http://smarturl.it/TAEYANG_WHITENIGHT Download on AppleMusic @ http://smarturl.it/WHITENIGHT_TAEYANG Download on Spotify @ http://smarturl.it/TAEYANG_WHITE_NIGHT #TAEYANG #태양 #COMEBACK #WHITENIGHT #백야 #白夜 #WAKEMEUP #MV #NEWRELEASE #OUTNOW #YG More about BIGBANG @ http://ygbigbang.com/ http://www.facebook.com/bigbang http://www.youtube.com/BIGBANG http://iTunes.com/BIGBANG http://sptfy.com/BIGBANG http://weibo.com/bigbangasia http://twitter.com/ygent_official
Views: 9430909 BIGBANG
D-LITE -' ナルバキスン (Look at me, Gwisun)' JP Full Ver.
 
03:11
[D-LITE -' ナルバキスン (Look at me, Gwisun)' JP Full Ver.] #DLITE #DAESUNG #BIGBANG #날봐귀순 BIGBANGの'D-LITE'が忘年会シーズンを盛り上げる! 歌って踊って楽しめる"宴会企画"ミニアルバム[でぃらいと]!! D-LITE (from BIGBANG)'宴会企画' Mini Album [でぃらいと] 2014.10.29 on sale in Japan * YGEX OFFICIAL SHOP @ http://bit.ly/1vcqon2 * BIGBANG OFFICIAL HP in JAPAN @ http://ygex.jp/bigbang * iTunes in Japan @ http://bit.ly/1iZhQjD A [CD+DVD+GOODS] -DELUXE EDITION- AVZ1-58276/B ¥8,500 (本体価格)+税 初回生産限定 / SPECIAL BOX / D君パジャマ & 豪華ブックレット付き (*VIP JAPAN SHOP・YGEX SHOP (EC) / BIGBANGツアー会場 限定商品) B [CD+DVD] AVCY-58248/B \2,800 (本体価格)+税 C [CD] AVCY-58249 \1,500 (本体価格)+税 [CD] 1. ナルバキスン (Look at me, Gwisun) 2. テバギヤ (A Big Hit!) 3. 古い日記 4. どうにもとまらない 5. ナルバキスン (Look at me, Gwisun) -グルビEDM宴会REMIX- 6. ナルバキスン (Look at me, Gwisun) -カラオケ- 7. テバギヤ (A Big Hit!) -カラオケ- 8. 古い日記 -カラオケ- 9. どうにもとまらない -カラオケ- [DVD] ・'ナルバキスン (Look at me, Gwisun)' Music Video ・Making of 'ナルバキスン (Look at me, Gwisun)' MV ・'SHUT UP' Music Video ・Making of 'SHUT UP' MV ・トさんのオフの過ごし方 in 北海道 ~夏~
Views: 12591109 BIGBANG
G-DRAGON - COUP D'ETAT M/V
 
03:22
G-DRAGON 2ND ALBUM [COUP D'ETAT] Available on iTunes @ http://smarturl.it/GDCoupdetatPt1 #GDRAGON #GD #BIGBANG #빅뱅 #COUPDETAT #쿠데타 More about BIGBANG @ http://ygbigbang.com/ http://www.facebook.com/bigbang http://www.youtube.com/BIGBANG http://iTunes.com/BIGBANG http://sptfy.com/BIGBANG http://weibo.com/bigbangasia http://twitter.com/ygent_official
Views: 30213393 BIGBANG
G-DRAGON - 삐딱하게(CROOKED) M/V
 
03:46
Available on iTunes @ http://smarturl.it/GDCoupdetatPt2 #GDRAGON #GD #삐딱하게 #CROOKED More about BIGBANG @ http://ygbigbang.com/ http://www.facebook.com/bigbang http://www.youtube.com/BIGBANG http://iTunes.com/BIGBANG http://sptfy.com/BIGBANG http://weibo.com/bigbangasia http://twitter.com/ygent_official
Views: 151391665 BIGBANG
BIGBANG - MONSTER M/V
 
04:44
SPECIAL EDITION [STILL ALIVE] Available on iTunes @ http://smarturl.it/BigbangStillAlive #BIGBANG #빅뱅 #MONSTER #몬스터 #STILLALIVE More about BIGBANG @ http://ygbigbang.com/ http://www.facebook.com/bigbang http://www.youtube.com/BIGBANG http://iTunes.com/BIGBANG http://sptfy.com/BIGBANG http://weibo.com/bigbangasia http://twitter.com/ygent_official
Views: 81289911 BIGBANG
BIGBANG(GD&T.O.P) - '쩔어(ZUTTER)' 0809 SBS Inkigayo
 
03:18
Copyrightⓒ2015 SBS Contents Hub Co., Ltd. & YG Entertainment Inc. All rights reserved. BIGBANG(GD&T.O.P) - 쩔어(ZUTTER) M/V @ https://youtu.be/D8t8A8E_Tqc Download on iTunes @ http://smarturl.it/BIGBANGMADE_E #‎BIGBANG‬ ‪#‎빅뱅‬ #GDRAGON #GD #TOP #GDTOP #쩔어 #ZUTTER ‪#‎BIGBANGMADE‬ ‪#‎MADESERIESE More about BIGBANG @ http://ygbigbang.com/ http://www.facebook.com/bigbang http://www.youtube.com/BIGBANG http://iTunes.com/BIGBANG http://sptfy.com/BIGBANG http://weibo.com/bigbangasia http://twitter.com/ygent_official
Views: 8777950 BIGBANG
G-DRAGON - CRAYON(크레용) M/V
 
03:45
1ST MINI [ONE OF A KIND] Available on iTunes @ http://smarturl.it/GDoneofakind #GDRAGON #GD #BIGBANG #빅뱅 #CRAYON #크레용 More about BIGBANG @ http://ygbigbang.com/ http://www.facebook.com/bigbang http://www.youtube.com/BIGBANG http://iTunes.com/BIGBANG http://sptfy.com/BIGBANG http://weibo.com/bigbangasia http://twitter.com/ygent_official
Views: 61716488 BIGBANG
SEUNGRI - '셋 셀테니 (1, 2, 3!)' M/V
 
05:34
Download on iTunes @ http://smarturl.it/TheGreatSeungri/itunes Download on Spotify @ http://smarturl.it/TheGreatSeungri/spotify Download on AppleMusic @ http://smarturl.it/TheGreatSeungri/applemusic #SEUNGRI #승리 #BIGBANG #빅뱅 #THE1STSOLOALBUM #THEGREATSEUNGRI #셋_셀테니 #1,2,3! #MV #20180720 #6PM #OUTNOW #YG More about BIGBANG @ http://ygbigbang.com/ http://www.facebook.com/bigbang http://www.youtube.com/BIGBANG http://www.youtube.com/OfficialSEUNGRI http://iTunes.com/BIGBANG http://sptfy.com/BIGBANG http://weibo.com/bigbangasia http://twitter.com/ygent_official Albums Available @ YG SELECT: http://bit.ly/yg-thegreat Amazon US: http://bit.ly/us-thegreat Amazon JP: http://bit.ly/jp-thegreat Qoo10 SG: http://bit.ly/qoo10-thegreat
Views: 19910846 BIGBANG
G-DRAGON_0829_M Countdown K-CON in LA_늴리리야 (ft. Missy Elliott)
 
02:54
Copyrightⓒ2013 MNET Media Corp. & YG Entertainment Inc. All rights reserved. G-DRAGON - COUP D'ETAT M/V @ https://youtu.be/C8T6771Sdj8 Download on iTunes @ http://smarturl.it/GDCoupdetatPt1 Download on iTunes @ http://smarturl.it/GDCoupdetatPt2 #GDRAGON #GD #BIGBANG #빅뱅 #COUPDETAT #쿠데타 #늴리리야 More about BIGBANG @ http://ygbigbang.com/ http://www.facebook.com/bigbang http://www.youtube.com/BIGBANG http://iTunes.com/BIGBANG http://sptfy.com/BIGBANG http://weibo.com/bigbangasia http://twitter.com/ygent_official
Views: 5584170 BIGBANG
BIGBANG(GD&T.O.P) - '쩔어(ZUTTER)' M/V MAKING
 
03:08
BIGBANG(GD&T.O.P) - 쩔어(ZUTTER) M/V @ https://youtu.be/D8t8A8E_Tqc Download on iTunes @ http://smarturl.it/BIGBANGMADE_E #‎BIGBANG #‎빅뱅 #쩔어 #ZUTTER #‎BIGBANGMADE #‎MADESERIESE More about BIGBANG @ http://ygbigbang.com/ http://www.facebook.com/bigbang http://www.youtube.com/BIGBANG http://iTunes.com/BIGBANG http://sptfy.com/BIGBANG http://weibo.com/bigbangasia http://twitter.com/ygent_official
Views: 1638348 BIGBANG
BIGBANG - BAD BOY M/V
 
03:57
5TH MINI ALBUM [ALIVE] Available on iTunes @ http://smarturl.it/BigbangAlive #BIGBANG #빅뱅 #BADBOY #ALIVE More about BIGBANG @ http://ygbigbang.com/ http://www.facebook.com/bigbang http://www.youtube.com/BIGBANG http://iTunes.com/BIGBANG http://sptfy.com/BIGBANG http://weibo.com/bigbangasia http://twitter.com/ygent_official
Views: 131514002 BIGBANG
BIGBANG(GD&T.O.P) - '쩔어(ZUTTER)' DANCE PRACTICE
 
03:18
BIGBANG(GD&T.O.P) - 쩔어(ZUTTER) M/V @ https://youtu.be/D8t8A8E_Tqc Download on iTunes @ http://smarturl.it/BIGBANGMADE_E #‎BIGBANG #‎빅뱅 #쩔어 #ZUTTER #‎BIGBANGMADE #‎MADESERIESE More about BIGBANG @ http://ygbigbang.com/ http://www.facebook.com/bigbang http://www.youtube.com/BIGBANG http://iTunes.com/BIGBANG http://sptfy.com/BIGBANG http://weibo.com/bigbangasia http://twitter.com/ygent_official
Views: 11468397 BIGBANG
G-DRAGON - THAT XX (그 XX) M/V
 
03:35
Available on iTunes @ http://smarturl.it/GDthatxx "THAT XX" is the first released single following the intro "ONE OF A KIND" from G-DRAGON'S new album. G-DRAGON delivers a melancholy acoustic guitar driven song that yearns for his secret crush to see he is the one. The M/V also features a appearance by new YG artist Jennie Kim. #GDRAGON #GD #BIGBANG #빅뱅 #THATXX #그XX More about BIGBANG @ http://ygbigbang.com/ http://www.facebook.com/bigbang http://www.youtube.com/BIGBANG http://iTunes.com/BIGBANG http://sptfy.com/BIGBANG http://weibo.com/bigbangasia http://twitter.com/ygent_official
Views: 74221371 BIGBANG
BIGBANG - 'BAE BAE' 0510 SBS Inkigayo
 
02:52
Copyrightⓒ2015 SBS Contents Hub Co., Ltd. & YG Entertainment Inc. All rights reserved. BIGBANG - BAE BAE M/V @ https://youtu.be/TKD03uPVD-Q Download on iTunes @ http://smarturl.it/BIGBANG_M #‎BIGBANG‬ ‪#‎빅뱅‬ #BAEBAE ‪#‎BIGBANGMADE‬ ‪#‎MADESERIESM More about BIGBANG @ http://ygbigbang.com/ http://www.facebook.com/bigbang http://www.youtube.com/BIGBANG http://iTunes.com/BIGBANG http://sptfy.com/BIGBANG http://weibo.com/bigbangasia http://twitter.com/ygent_official
Views: 5510764 BIGBANG
BIGBANG - 하루하루(HARU HARU) M/V
 
05:24
Available on iTunes @ http://smarturl.it/BigbangStandUp #BIGBANG #빅뱅 #HARUHARU #하루하루 More about BIGBANG @ http://ygbigbang.com/ http://www.facebook.com/bigbang http://www.youtube.com/BIGBANG http://iTunes.com/BIGBANG http://sptfy.com/BIGBANG http://weibo.com/bigbangasia http://twitter.com/ygent_official
Views: 11664793 BIGBANG
GD X TAEYANG - GOOD BOY M/V
 
04:11
New music video for GD X TAEYANG’s single 'GOOD BOY' shot for the 2015 YTMAs and featured as a YouTube Music Moment. Directed By Colin Tilley Go to https://www.youtube.com/musicawards to see more YTMA Music Moments. Available on iTunes @ http://smarturl.it/GDXTAEYANG_GOODBOY #GD #TAEYANG #BIGBANG #GDxTAEYANG #지디태양 #지디바이태양 #YTMA #COLLINTILLEY #지드래곤 #태양 #빅뱅 #GOODBOY #굿보이 More about BIGBANG @ http://ygbigbang.com/ http://www.facebook.com/bigbang http://www.youtube.com/BIGBANG http://iTunes.com/BIGBANG http://sptfy.com/BIGBANG http://weibo.com/bigbangasia http://twitter.com/ygent_official
Views: 223215236 BIGBANG
T.O.P - DOOM DADA M/V
 
03:40
Credit Line: ⓒ(재)환기재단•환기미술관 Available on iTunes @ http://smarturl.it/DOOMDADA #TOP #탑 #DOOMDADA #둠다다 More about BIGBANG @ http://ygbigbang.com/ http://www.facebook.com/bigbang http://www.youtube.com/BIGBANG http://iTunes.com/BIGBANG http://sptfy.com/BIGBANG http://weibo.com/bigbangasia http://twitter.com/ygent_official
Views: 36011664 BIGBANG
SEUNGRI - ‘셋 셀테니 (1, 2, 3!)’ 0729 SBS Inkigayo
 
03:25
Copyrightⓒ2018 SBS Contents Hub Co., Ltd. & YG Entertainment Inc. All rights reserved. [SEUNGRI - ‘셋 셀테니 (1, 2, 3!)’ 0729 SBS Inkigayo *NAVER TVcast로 보기 : Download on iTunes @ http://smarturl.it/TheGreatSeungri/itunes Download on Spotify @ http://smarturl.it/TheGreatSeungri/spotify Download on AppleMusic @ http://smarturl.it/TheGreatSeungri/applemusic #SEUNGRI #승리 #BIGBANG #빅뱅 #THE1STSOLOALBUM #THEGREATSEUNGRI More about BIGBANG @ http://ygbigbang.com/ http://www.facebook.com/bigbang http://www.youtube.com/BIGBANG http://www.youtube.com/OfficialSEUNGRI http://iTunes.com/BIGBANG http://sptfy.com/BIGBANG http://weibo.com/bigbangasia http://twitter.com/ygent_official
Views: 1804883 BIGBANG
BIGBANG - YG On Air ▶ LOVE DUST(사랑먼지)
 
04:25
BIGBANG Presents Special Stages for "YG On Air - BIGBANG ALIVE", one stage per day through Naver and YouTube! These special stages were produced by YG through two versions, band version and performance version with the use of techno crain cameras, as well as eight special effects cameras that are normally only used for producing music videos or movies. The first stage to hit the spotlight on March 20th will be a band version of "Bad Boy". ♦ YG ON AIR - BIGBANG ALIVE Premiere ♦ ▶ Date : 2012 March 20 (TUE) ~ March 25 (SUN) / Every Afternoon at 6PM (KST) ▶ Premieres on : NAVER MUSIC & YouTube 빅뱅은 20일부터 25일까지 매일 오후 6시 네이버와 유튜브를 통해 자체 제작, 편집한 빅뱅의 미니5집 'ALIVE'의 전곡 무대를 'YG ON AIR - BIG BANG ALIVE'를 통해 하루에 한 무대씩 방송한다. 이번 방송의 경우 테크노 크레인 카메라를 비롯하여 영화나 뮤직비디오 제작에 사용되는 레드원카메라가 총 8대가 동원되는 등 콘서트에 버금가는 제작비를 투입할 정도로 심혈을 기울인 무대를 선보일 예정이다. 이번 빅뱅의 '와이지온에어'는 '밴드버전'과 '퍼포먼스 버전', 두 가지 버전으로의 제작되었다. 20일 처음 공개되는 무대는 감성적인 힙합곡 '배드보이'의 밴드버전으로 '와이지온에어'의 포문을 열 예정이다. BIGBANG - FANTASTIC BABY M/V @ https://youtu.be/AAbokV76tkU Download on iTunes @ http://smarturl.it/BigbangAlive #BIGBANG #빅뱅 #LOVEDUST #사랑먼지 #ALIVE More about BIGBANG @ http://ygbigbang.com/ http://www.facebook.com/bigbang http://www.youtube.com/BIGBANG http://iTunes.com/BIGBANG http://sptfy.com/BIGBANG http://weibo.com/bigbangasia http://twitter.com/ygent_official
Views: 4955785 BIGBANG

Crus bourgeois classification essay
The tragedy of macbeth act 4 essay
Bhedbhav essay writing
Chant dautomne baudelaire analysis essay
Manifest destiny a push dbq essay topics